Biz Ne Yaparız ?

Asya Danışmanlık 2013 yılından itibaren İnşaat ve Çok Tehlikeli sınıfta bulunan çeşitli sanayi kuruluşlarına İş Güvenliği Hizmeti vermiştir. 2016 yılında Asbest Söküm, Asbest Analizi ve Asbest envanter raporu çalışmaları yapmaya başlamıştır.

İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye’ de asbest analizi, asbest envanter raporu, asbest sökümü çalışmaları yapmaktadır. 

Asya Asbest Danışmanlık kendi bünyesinde Türk Akreditasyon kurumundan ( Türkak ) akredite ve İSGÜM tarafından yetkilendirilmiş laboratuvara sahip olup, katı numunede asbest analizi ve havadaki asbest lif konsantrasyon ölçümleri ( Lifsi toz sayımı ) analizlerini yapmaktadır.